TARİHÇE

Kütahya İlinden Yetişenler Derneği İstanbul Şubesi

Kütahya İlinden Yetişenler Derneği, 1951 yılında kendilerini cemiyete adamış fedakâr kişilerin gayretleri ile kurulmuş, bugünlere kadar hiç kesintisiz faaliyetlerine devam eden Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Dernekler Statüsündedir. O dönemde İstanbul’a yüksek tahsile gelen Kütahyalı öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve Kütahyalılar’ı bir araya getirebilmek için İnşaat Müh.Halit ARIOĞUL, Dr. Ferruh Ergene, Abdullah Büyüköğüt, Mustafa Arıkök, Prof.Dr.Oktay Aslanapa, Avukat Zeki Özker ve Avukat Mustafa Peçen’in müteşebbis heyeti olarak ortaya koydukları azim ve irade nesilden nesile bugünlere kadar gelmiştir.

1955 yılında dernek merkezimizin Kütahya’ya nakil olması ile, İstanbul’daki dernek şube statüsüne geçmiştir.1962 yılında İstanbul’daki öğrenci yurtları açılmış, 1999 yılına kadar şefkat yuvası olan bu güzide yuva çok değerli insanların yetişmesine vesile olmuştur.

Derneğimizin Genel Merkezi Kütahya’da olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Antalya ve Merkez şubeleri mevcuttur.

Geçmişten günümüze geldiğimizde İstanbul’da Adnan Menderes Bulvarı 33/1 Fatih adresindeki dernek merkezinde çalışmalarını sürdüren derneğimiz kuruluş amaçlarına uygun yüklenmiş olduğu misyonu çerçevesinde sosyal yardımlaşma, dayanışma ve kültürel faaliyetlerini sürdürmektedir. Genel Kurul’dan almış olduğu mukaddes yetki emanetini, derneğimizin yüceliğine yakışır bir şekilde sorumluluklarını yerine getiren yönetim kurulu, üyelerinden almış olduğu maddi ve manevi destekler ile mirasına sahip çıkmakta, kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda çalışmalar yapmaktadır.

Kütahya İlinden Yetişenler Derneği İstanbul Şubesi faaliyetlerini sürdürürken, sorumluluk alan yöneticiler, derneğimizin hamiliğini yapan fakat isimlerinin zikredilmesinden pek hazzetmeyen, mütevazi ve cömert, abide şahsiyetler ile sürekli istişare etmektedirler. Aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi de birbirleri ile tanıştırıp kaynaştırma, kendi alanlarında başarılı olmuş değerli büyüklerimiz ile buluşturup onların tecrübelerinden istifade edebilecekleri ortamları hazırlama gayreti içindedirler.

Derneğimizin faaliyetler arasında kültür sohbetlerine önem verilmekte olup, belli zamanlarda kültür sohbetleri tertip edilmektedir. Merhum Prof. Dr. Süheyl Ünver’in ifadesiyle “Bir insanın mesleği olmalı, bir de merakı olmalı; merakı da kendi kültürü olmalı” prensibi ile kültür değerlerimiz yaşatılmaktadır.

Kütahya’mızın merkez ve ilçelerimizdeki kültürel değerlerimizi Gençler Anlatıyor kuşağında özellikle üniversiteli gençlerimiz anlatmaktadır. Çünkü, şöyle bir gerçek ile yüz yüzeyiz; bir ilçemizde doğup büyümüş bir kardeşimiz, bir başka ilçemizin kültürel varlıkları ile tanışamadan İstanbul’a yüksek tahsile gelmektedir. Bu da ciddi manada bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kütahya İlinden Yetişenler Derneği İstanbul Şubesi’nin kültürel faaliyetlerinde vatanı için canını ve kanını vermiş ecdadımızın torunları olarak, milli ve manevi hasletler ile mücehhez bizler, birlik ve beraberliğimizi güçlendirme gayreti içindeyiz.

Her yıl Mart ayında , şehitlerimizin hatıraları önünde, Çanakkale Zaferi ve 30 Ağustos Zaferimizi dernek çatısı altında Şehit Meçhul Sancaktarların vatan ve bayrak sevgisini yüreğimizde hissederek programlar tertip etmekteyiz. Milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’ u anarken, İstiklâl Marşımızın kabulü ile ilgili olarak milli heyecanlarımızla birlikte coşkularımızı yaşamakta ve yaşatmaktayız.

Kültürel değerleri yaşatıp, gelecek nesillere aktarabilmek için çalışmalar ve etkinlikler yapan sivil toplum kuruluşları ile irtibatlarımız vardır. Derneğimizin hamilerinden iş adamı Doğan Güral’ın “ Bizler, geçmişin değerlerini geleceğe taşıyan kültür hamallarıyız.” şeklinde ifade ettiği, dünyaca ünlü koleksiyonerlerin mensubu oldukları Collection Club’ ün yönetici ve üyelerinden özellikle üniversiteli gençlerimizin istifade etmeleri hususunda destekleri sürmektedir.

Derneğimizde her Çarşamba günü saat 19:00-23:00 arasında Dost Meclisi Sohbetleri yapılmaktadır.

Kütahyamızın yetiştirdiği değerli sanatçılarımızın mensubu oldukları sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerimizi güçlendirmek, bu dernek ve vakıfların faaliyetlerine imkanlarımız nispetinde destek verme gayreti içindeyiz.

Derneğimize maddi ve manevi destek olan dostlarımızın katkıları ile oluşturulan burs fonumuzdan İstanbul’da yüksek tahsil yapan Kütahyalı öğrencilerimize burs verilmektedir. Burs verilen öğrenci sayısının artması için çalışmalarımızı ve istişarelerimizi sürdürmekteyiz.

Her yıl hemşehrilerimizi bir araya getirerek, Cimcik Günü ve İftar programları tertip edilmektedir.

Cemiyetçilik faaliyetleri, kişisel bir beklenti içinde olmadan yapılmalıdır. Bizim buradaki misyonumuz doğru insan ile doğru insanı buluşturup, sosyal sermayemizi artırmaktır. Gönül gönüle, el ele vererek tüm güzellikleri ve sevinçleri, sıkıntıları ve acıları paylaşabilmektir.

Derneğimize her türlü maddi ve manevi destek veren tüm dostlarımızdan, yönetimlerde görev almış, derneğimizin bugünlere gelmesinde emeği olan tüm büyüklerimizden Allah razı olsun. Her birine ayrı ayrı müteşekkiriz. Aramızdan ayrılan dostlarımıza da Allah’tan rahmet dileriz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Metin BEDİR
KİYD İstanbul
48./49. Yönetim Kurulu Başkanı