KİYD İstanbul 51.Dönem Olağan Genel Kurul Duyurusu

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURSU

KÜTAHYA İLİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ BAŞKANLIĞI’ndan

51.Dönem olağan Genel Kurulunun 20 Mart 2021 Cumartesi günü saat 13.00 de, Vatan Caddesi 33/1 Aksaray Fatih/İstanbul (Adnan Menderes Bulvarı) adresinde salt çoğunlukla dernek binamızda yapılmasına, toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı da çoğunluk aranmaksızın 27 Mart 2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama
2.Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi ve Divan Başkanlığına toplantı tutanaklarının imza yetkisinin verilmesi.
3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4.50. Dönem Yönetim Kurulu başkanının konuşması.
5.50. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6.50. Dönem Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi.
7.51. Dönem Başkan adayının konuşması.
8.Tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve onaylanması
9.51. Dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri ile Haysiyet Divanı seçimi.
10.Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak üyelerin tespiti ve seçimi.
11.Dilek ve temenniler.
12.Kapanış

KİYD İstanbul
Yönetim Kurulu