52.Dönem Olağan Genel Kurulu Hakkında

GENEL KURUL İLANI
KÜTAHYA İLİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ
İSTANBUL ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin Yönetim kurulunun 24 Ocak 2024 çarşamba günü yaptığı toplantıda almış olduğu karara istinaden, 52. Dönem olağan Genel Kurulunun 17 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 13.00 de, Vatan Caddesi 33/1 Aksaray Fatih/İstanbul (Adnan Menderes Bulvarı) adresinde salt çoğunlukla Dernek Binamızda yapılmasına, Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı da çoğunluk aranmaksızın 24 Şubat 2024 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündeme göre yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
1. Açılış ve yoklama
2. Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi ve Divan Başkanlığına toplantı tutanaklarının imza yetkisinin verilmesi.
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4. 51. Dönem Yönetim Kurulu başkanının konuşması.
5. 51. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6. 51. Dönem Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi.
7. 52. Dönem Başkan adayının konuşması.
8. Tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve onaylanması
9. 52. Dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri ile Haysiyet Divanı seçimi.
10. Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak üyelerin tesbiti ve seçimi.
11. Dilek ve temenniler.
12. Kapanış.

KİYD İstanbul
Yönetim Kurulu